Cercador i mapa de Zones Escolars

Podeu consultar el mapa de les zones escolars on-line amb el Mapa interactiu.
Per a consultar els centres de la vostra zona, feu-ho posant el nom del carrer i el número del portal del vostre domicili als selectors següents:

C. dels Banyoles, 17acc
17004 GIRONA
Tel. 972 419 417